BAN GIÁM HIỆU

STT

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

ẢNH

1

Nhà giáo ĐỖ THỊ DIỆU THÚY

Chức vụ: Hiệu trưởng

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0915909224

Email: dothidieuthuy.c3chl@quangninh.edu.vn

2

Nhà giáo ĐẶNG THỊ THU MINH

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tiếng Anh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0904561888

Email: dangthithuminh.c3chl@quangninh.edu.vn

3

Nhà giáo NGUYỄN NGỌC HẢI

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lí

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0989565356

Email: nguyenngochai.c3chl@quangninh.edu.vn


 

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo