BCH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
NHIỆM KÌ 2017 – 2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Hoài Trang

 

1980

Chủ tịch, GV Tổ Toán Tin

2

Nguyễn Thị Tuất

 

1980

Phó Chủ tịch, GV Tổ TD-QPAN-GDCD

3

Đặng Thị Thu Minh

 

1976

Ủy viên, Phó Hiệu trưởng

4

Trần Thị Thuý Hà

 

1976

Ủy viên, GV Tổ Ngữ văn

5

Bùi Thị Hường

 

1978

Ủy viên, GV Tổ TD-QPAN-GDCD

6

Lê Ngọc Anh

 

1986

Ủy viên, GV Tổ Hóa học

7

Vũ Trọng Tuấn

1981

 

Ủy viên, GV Tổ Ngoại ngữ


Ban Chấp hành Công đoàn ra mắt tại Đại hội nhiệm kì 2017 - 2022


 

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo