ĐẢNG ỦY

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
NHIỆM KÌ 2020 – 2025

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Trịnh Đình Hải

1968

 

Bí thư Đảng ủy

2

Đỗ Thị Diệu Thúy

 

1975

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

3

Đặng Thị Thu Minh

 

1976

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

4

Nguyễn Thị Hoài Trang

 

1980

Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn

5

Nguyễn Huy Phan

1984

 

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TN

5

Nguyễn Thị Châm

 

1978

Đảng ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn

6

Khổng Thị Thu Trang

 

1981

Đảng ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn


 

Gọi ngay: 02033816892
SMS: 02033816892 Chat qua Messenger Chat Zalo