Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới
Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới

Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Xem thêm

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn sô 01-CV/BCĐ ngày 06/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 7582/UBND-DL1 ngày 06/11/2020 của ủy...

Xem thêm

Gọi ngay: 02033816892
SMS: 02033816892 Chat qua Messenger Chat Zalo