TỔ HÓA HỌC

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA HỌC
NĂM HỌC 2020 - 2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ
chuyên môn

Năm về trường

Chức vụ

Số điện thoại di động

1

Nguyễn Thị Kim Thanh

1972

Thạc sĩ Hóa học

1993

 

0974324613

2

Nguyễn Tiến Hưng

1979

Thạc sĩ Hóa học

2001

Tổ trưởng chuyên môn

0916623088

3

Lê Thị Thịnh

1980

Thạc sĩ Hóa học

2012

 

0385959682

4

Trần Thanh Hằng

1985

Thạc sĩ Hóa học

2009

Tổ phó chuyên môn

0982013186

5

Lê Ngọc Anh

1986

Thạc sĩ Hóa học

2012

Tổ trưởng công đoàn

0989562522

6

Đỗ Thị Tố Uyên

1986

Thạc sĩ Hóa học

2011

 

0904183425

7

Nguyễn Thị Minh Trang

1988

Thạc sĩ Hóa học

2012

 

0979165310

8

Phạm Thị Bích Ngọc

1988

Thạc sĩ Hóa học

2011

 

0904089188

9

Vũ Thị Thùy Dung

1992

Cử nhân SP Hóa học

2014

 

0375131198


 

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo