Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Video hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 | Bộ GD&ĐT. Các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia hội đồng thi tốt nghiệp THPT...

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh trình độ đại học
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh trình độ đại học

Công văn Số: 1118/SGDĐT-TCCBQLCL, ngày 22/04/2021, của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh...

Xem thêm

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT
Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020...

Xem thêm

Thư Chúc mừng của Hiệu trưởng gửi các em học sinh K32 Trường THPT Chuyên Hạ Long
Thư Chúc mừng của Hiệu trưởng gửi các em học sinh K32 Trường THPT Chuyên Hạ Long
Ngày 23/06/2021 Tuyển sinh lớp 10

DANH SÁCH XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021 - 2022 DANH SÁCH CÁC LỚP THÔNG BÁO SỐ 3 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021 - 2022

Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 3 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỐ 3 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 15/06/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ công văn số 884/SGDĐT- TCCBQLCL, ngày 31 tháng 3 năm 2021, của  Sở GD và ĐT Quảng Ninh "Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ...

Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 2 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỐ 2 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 29/05/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 -...

Xem thêm

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo