Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021 - 2022
Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021 - 2022
Ngày 05/05/2021 Tuyển sinh lớp 10

Thông tin vắn tắt về Tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021 - 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 1 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỐ 1 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 29/04/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của ủy ban Nhân dân tỉnh...

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Ngày 24/04/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021; thực hiện Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế...

Xem thêm

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
Ngày 23/04/2021 Tuyển sinh lớp 10

Ngày 31/03/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tính Quảng Ninh đã ra văn bản số 884/SGDĐT-TCCBQLCL, "V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ...

Xem thêm

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Ngày 6/4 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong công văn số1318/BGDĐT-QLCL  ngày 5/4/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ...

Xem thêm

Thư chúc mừng học sinh đạt kết thi tuyển sinh xuất sắc của Hiệu trưởng
Thư chúc mừng học sinh đạt kết thi tuyển sinh xuất sắc của Hiệu trưởng
Ngày 14/08/2020 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ quyêt định sô 1616/QĐ-SGDĐT ngày 8/8/2020 vê việc phê duyệt kêt quả tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2020-2021. Trường THPT...

Xem thêm

Gọi ngay: 02033816892
SMS: 02033816892 Chat qua Messenger Chat Zalo