THÔNG BÁO SỐ 3 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỐ 3 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 15/06/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ công văn số 884/SGDĐT- TCCBQLCL, ngày 31 tháng 3 năm 2021, của  Sở GD và ĐT Quảng Ninh "Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ...

Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 2 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỐ 2 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 29/05/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 -...

Xem thêm

Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021 - 2022
Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021 - 2022
Ngày 05/05/2021 Tuyển sinh lớp 10

Thông tin vắn tắt về Tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2021 - 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 1 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO SỐ 1 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 29/04/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của ủy ban Nhân dân tỉnh...

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022
Ngày 24/04/2021 Tuyển sinh lớp 10

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021; thực hiện Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế...

Xem thêm

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
Ngày 23/04/2021 Tuyển sinh lớp 10

Ngày 31/03/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tính Quảng Ninh đã ra văn bản số 884/SGDĐT-TCCBQLCL, "V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ...

Xem thêm

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo