Tuyển sinh lớp 10

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày 24-04-2021 Lượt xem 500

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021; thực hiện Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

Nội dung chi tiết kế hoạch:

 

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo