Tuyển sinh lớp 10

THÔNG BÁO SỐ 1 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 29-04-2021 Lượt xem 7693

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 884/SGDĐT- TCCBQLCL ngày 31 tháng 3 năm 2021 "Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022"; Trường THPT Chuyên Hạ Long ra Thông báo sổ 1 về việc tuyển sinh vào các lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo