Tuyển sinh lớp 10

THÔNG BÁO SỐ 2 - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 29-05-2021 Lượt xem 1527

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 884/SGDĐT-TCCBQLCL ngày 31/3/2021 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022; Công văn số 1227/SGDĐT-TCCBQLCL ngày 12/5/2021 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021  -2022, trường THPT chuyên Hạ Long ban hành Thông báo sổ 02 về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2021-2022.

Gọi ngay: 02033638111
SMS: 02033638111 Chat qua Messenger Chat Zalo